08/03/2021 Αρ. Απόφασης: 35/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών παρατάξεων «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ: ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» & «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ», σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στην Πλατεία της Νέας Σμύρνης

ΑΔΑ: 6Χ54Ω9Ε-13Φ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα