12/04/2021 Αρ. Απόφασης: 43/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμ. 11/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για την κοπή ενός δένδρου (κουκουναριά) που φύεται σε πλακόστρωτο πεζοδρόμιο της οδού Κρυστάλλη, στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου 52 & Κρυστάλλη

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα