12/02/2021 Αρ. Απόφασης: 030/21 / Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση όρων διακήρυξης και διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Διάνοιξη οδού Τμώλου, διαμόρφωση κόμβου Τμώλου και Βοσπόρου στο Δήμο Βύρωνα».

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα