12/02/2021 Αρ. Απόφασης: 034/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών για την ανάλυση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων προς ένταξη έργων και δράσεων του Δήμου Βύρωνα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και ανάδειξη ορι στικού αναδόχου.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα