12/02/2021 Αρ. Απόφασης: 037/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τ ην προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από τη Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα