12/02/2021 Αρ. Απόφασης: 039/21 / Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης περί κατάθεσης του ποσού της π άγιας προκαταβολής Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2021, στον τραπεζικό λογαριασμό Δήμου Βύρωνα ειδικού σκοπού στην ALPHA BANK και ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου για την κίνηση του λογαριασμού, με πρόσβαση στο web banking για μεταφορές ποσών και για ηλεκτρονικ ές πληρωμές

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα