22/02/2021 Αρ. Απόφασης: 042/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση συζήτησης και ψήφισης έκτακτου θέματος με τίτλο : «Ακύρωση της υπ΄αρ.040/21 απόφασης Ο.Ε. και λήψη νέας με τίτλο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης, για θεατρική παράσταση σε ζωντανή μετάδοση για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα