04/03/2021 Αρ. Απόφασης: 051/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση συζήτησης και ψήφισης έκτακτου θέματος με τίτλο : « Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας κοπές δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους για τις ανάγκες τ ης Διεύθυνσης Πρασίνου »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα