10/03/2021 Αρ. Απόφασης: 059/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση συζήτησης και ψήφισης έκτακτου θέματος με τίτλο : « Λήψη απόφασης για την ανανέωση/παράτασ η των συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα για ένα (1) έτος και με δυνατότητα παράτασης ως τη λήξη του προγράμματος »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα