26/06/2007 Αρ. Απόφασης: 192 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση του διαγωνισμού του εργου: "Υλοποίηση συστημάτων GIS και συνοδευτικών εφαρμογών του Δήμου Βύρωνα" υποέργο 1 "Υλοποίηση συστήματος GIS και συνοδευτικών εφαρμογών Δ.Βύρωνα"

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα