07/06/2021 Αρ. Απόφασης: 54/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός ως επιτρεπόμενου χώρου διενέργειας παραστάσεων τα υπαίθρια θέατρα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» και «ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ» καθώς και καθορισμός ετησίου ανώτατου αριθμού παραστάσεων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα