07/06/2021 Αρ. Απόφασης: 61/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμόν 19/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για την κοπή τριών δένδρων (βραχυχίτωνες) που φύονται σε πλακόστρωτο πεζοδρόμιο επί της οδού Δικαιάρχου στη συμβολή των οδών Χαριδήμου 29 και Δικαιάρχου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα