19/04/2021 Αρ. Απόφασης: 108/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση συζήτησης και ψήφισης έκτακτου θέματος με τίτλο Αποστολή αιτημάτων για την έγκριση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, καθώς και των αντίστοιχων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση τους κατά την περίοδο 2021 – 2022, βάσει του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα