19/04/2021 Αρ. Απόφασης: 109/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση συζήτησης και ψήφισης έκτακτου θέματος με τίτλο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα