19/04/2021 Αρ. Απόφασης: 111/21 / Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή για έγκριση της Α΄Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα