19/04/2021 Αρ. Απόφασης: 115/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών, απολύμανσης, απεντό μωσης και μυοκτονίας 2021 2022 »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα