11/05/2021 Αρ. Απόφασης: 126/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση συζήτησης και ψήφισης έκτακτου θέματος με τίτλο « Αίτημα για την πραγματοποίηση της δαπάνης και την εξειδίκευση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς εξοπλισμού γραφείου (γραφείων, καρεκλών, κ.λ.π.) τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν στο Δήμο Βύρω να »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα