12/07/2021 Αρ. Απόφασης: 30/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ», επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 97, με την επωνυμία «ΒΥΡΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα