12/07/2021 Αρ. Απόφασης: 31/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΛΥΚΩΝ, ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ- ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» επί της οδού Μαγνησίας 100, με την επωνυμία “VIA MINIATOURA”

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα