12/07/2021 Αρ. Απόφασης: 32/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο - Καφέ Μπαρ», επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 9 με την επωνυμία «Πολιτεία Βύρωνα Ε.Ε.»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα