12/07/2021 Αρ. Απόφασης: 33/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», επί της οδού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου 18, με την επωνυμία «Κ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΗΣ - Α. ΤΑΛΛΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας