12/07/2021 Αρ. Απόφασης: 35/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επανεξέταση του (εξ’ αναβολής) θέματος σχετικά με την ανανέωση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. του υπ\' αρ. κυκλ. ΥΜΜ 8086 επιβατικού αυτοκινήτου στην οδό ΒΟΣΠΟΡΟΥ 104, για τον κ. ΤΣΙΜΠΙΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα