27/05/2021 Αρ. Απόφασης: 164/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για π ρομήθεια μ εμβρανών ασφαλείας τ ζαμ ιών και υλικών για την επένδυση των σωμάτων κα λοριφέρ για τους Παιδικούς Σταθμούς »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα