31/05/2021 Αρ. Απόφασης: 173/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Τροποποίηση πρότασης Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξο να προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 14578/24 07 2020 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα