31/05/2021 Αρ. Απόφασης: 176/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης, για την προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα