09/06/2021 Αρ. Απόφασης: 182/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση συζήτησης και ψήφισης έκτακτου θέματος με τίτλο : Ορθή επανάληψη της με αρ. 175/2021 απόφασης περί συγκρότησης μελών επιτροπής για τον συνοπτικό διαγωνισμό μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα