31/08/2021 Αρ. Απόφασης: 261/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση μελέτης κατάρτιση όρων διακήρυξης και διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΥΡΑΚΤΗΣ’’» ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα