31/08/2021 Αρ. Απόφασης: 262/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών διαχείρισης παιδικών σταθμών PreSchoolWeb και διαχείρισης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων Demos365’. »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα