17/09/2021 Αρ. Απόφασης: 278/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση 3ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου γι α την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα