28/09/2021 Αρ. Απόφασης: 289/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των έξι (6) συμβασιούχων που εγκρίθηκαν να προσληφθούν με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για το Δημοτικό Κολυμβητήριο με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας