08/11/2021 Αρ. Απόφασης: 97/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 143/2020 απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Βύρωνα, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα