08/11/2021 Αρ. Απόφασης: 101/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμ. 47/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για την κοπή τριών (3) δένδρων (νεραντζιές) που φύονται σε πεζοδρόμιο έμπροσθεν παλαιάς οικίας στην οδό Αντιταύρου 5, στο Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα