23/11/2021 Αρ. Απόφασης: 52/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο έμπροσθεν και έναντι καταστήματος ΥΓΕ, επί των οδών Καραολή & Δημητρίου και Κωνσταντινουπόλεως, για το χρονικό διάστημα από 20/12/2021 έως και 8/1/2022

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας