23/11/2021 Αρ. Απόφασης: 53/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας RECYCOM και του Δήμου Βύρωνα, για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ενδυμάτων και υποδημάτων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας