20/12/2021 Αρ. Απόφασης: 125/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθ. 51/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. αναφορικά με την εκ νέου υποβολή του θέματος περί κοπής ενός δένδρου (νεραντζιά) που φύεται σε πεζοδρόμιο στην οδό Χρυσάφης 25

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας