20/12/2021 Αρ. Απόφασης: 125/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθ. 51/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. αναφορικά με την εκ νέου υποβολή του θέματος περί κοπής ενός δένδρου (νεραντζιά) που φύεται σε πεζοδρόμιο στην οδό Χρυσάφης 25