08/10/2021 Αρ. Απόφασης: 291/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και έγκρι ση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Βύρωνα και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.», για τους σκοπούς του προγράμματος»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας