08/10/2021 Αρ. Απόφασης: 293/2021 / Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμε νη δημοσίευση, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης για την προμήθεια ελαστικών και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας