08/10/2021 Αρ. Απόφασης: 297/2021 / Οικονομική Επιτροπή

Έ γκριση για την πραγματοποίηση δαπάνης και την εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την «Παγκόσμια Ημέρα Τεχνών του Δρόμου και Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο»”

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας