19/10/2021 Αρ. Απόφασης: 303/2021 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση συζήτησης και ψήφιση έκτακτου θέματος με τίτλο: « Αποδοχή Δωρεάς και υπογραφή Σύμβασης α πό την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για την ανακατασκευή του πεζοδρομίου σε τμήματα των οδών Λητούς και Γεννηματά

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας