13/04/2022 Αρ. Απόφασης: 31/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων που με την υπογραφή τους θα δεσμεύουν τον Δήμο Βύρωνα στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS S.A και καθορισμός του είδους των συναλλαγών που θα διενεργούν με την ανωτέρω Τράπεζα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας