13/04/2022 Αρ. Απόφασης: 32/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ έτους 2022, στο Δήμο Βύρωνα, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας