13/04/2022 Αρ. Απόφασης: 34/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 145/2020 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας