09/05/2022 Αρ. Απόφασης: 44/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός ως επιτρεπόμενου χώρου διενέργειας παραστάσεων τα υπαίθρια θέατρα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» και «ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ» καθώς και καθορισμός ετησίου ανώτατου αριθμού παραστάσεων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας