03/05/2022 Αρ. Απόφασης: 09/2022 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παραχώρηση χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Π. Τσαλδάρη και Κύπρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας