27/05/2022 Αρ. Απόφασης: 49/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για τις ενέργειες: α) Διενέργεια 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους και νέους με τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον» για το έτος 2023 και β) Λειτουργία της νεανικής Λογοτεχνικής συντροφιάς»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας