06/06/2022 Αρ. Απόφασης: 54/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Β΄ κατανομή πιστώσεων συνολικού ποσού #79.790,13# € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας