27/06/2022 Αρ. Απόφασης: 60/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας (Συνεδρίες Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγου), κατόπιν διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας