13/07/2022 Αρ. Απόφασης: 16/2022 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση παράτασης ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την επωνυμία «COCOS URBAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» επί της οδού ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24-26 στο Δήμο Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας