18/07/2022 Αρ. Απόφασης: 64/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση του Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Βύρωνα (το οποίο περιλαμβάνει τους Αναμορφωμένους Πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βύρωνα και του Νομικού του Προσώπου)