14/09/2022 Αρ. Απόφασης: 72/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση παραχώρησης στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Βύρωνα του δικαιώματος χρήσης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα, περιόδου (2022 – 2023), για χορήγηση άδειας διεξαγωγής Αθλητικών συναντήσεων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας